Bài tập Xác định vị trí nhóm chức trong các hợp chất hữu cơ

Mục đích: Cho công thức cấu tạo một hợp chất hữu cơ, yêu cầu sinh viên phải tìm được nhóm chức theo yêu cầu

Hướng dẫn cách làm

Hướng dẫn: Nhấp chuột vào ô tròn màu xanh, rồi bôi vào nhóm chức mà mình xác định.