Hướng dẫn vẽ mũi tên chỉ sự di chuyển các electron trong phản ứng hoá học
Luyện tập

Vẽ các mũi tên chỉ sự di chuyển electron trong các phản ứng hoá học sau :