Phản ứng thế ái nhân

Hướng dẫn cách vẽ mũi tên

Vẽ các mũi tên cong (curved arrow) chỉ sự di chuyển các electron trong phản ứng thế ái nhân