Vẽ mũi tên chỉ sự di chuyển các electron trong phản ứng hoá học

Mục đích: Cho chất tham gia phản ứng và sản phẩm tạo thành, vẽ các mũi tên chỉ sự di chuyển electron để tạo ra các sản phẩm

Hướng dẫn cách vẽ mũi tên

Các loại phản ứng

Phản ứng cộng hợp ái điện tử vào alkene

Phản ứng thế ái nhân SN1, SN2

Phản ứng tách loại E1, E2

Phản ứng thế ái nhân của dẫn xuất acyl

...