Phản ứng tách loại

Hướng dẫn cách vẽ mũi tên

Vẽ các mũi tên cong (curved arrow) chỉ sự di chuyển các electron trong các phản ứng sau: